LIÊN ĐỘI ĐAỊ HỘI NHIỆM KỲ 2015-2016

LIÊN ĐỘI ĐAỊ HỘI NHIỆM KỲ 2015-2016
Vừa qua Liên đội trường dã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2015, về dự có đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Quang, các đại biểu là anh chị TPT đội của các trường trên địa bàn, Thầy giáo Bí thư chi bộ, HT nhà trường cùng các anh chị phụ trách và các HS đại biểu các Chi đội. Đại hội đã thông đánh giá các hoạt động của năm học qua và bàn phương hướng nhiệm vụ năm đến. Phát huy thành tích năm qua Đạt LĐVMXS dẫn đầu vùng biển và được TỈnh đoàn Khen LĐ có thành tich XS 5 năm liền. Phán đấu giữ vững danh hiệu thi đua. ĐH đã bầu ban chỉ huy LĐ mới. Qua 2 giờ làm việc ĐH đã thành công tốt đẹp.


Tác giả bài viết: qtm