Điều hành Web
 

Liên kếtVăn bản mới nhất

Thông tin tham khảo
giá xe oto sanbanxe.vn
đăng tin bán nhà đất trangvangnhadat.vn

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thứ hai - 21/10/2019 09:52
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HUYỆN NÚI THÀNH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TH NGUYỄN TRƯỜNG TỘ  
Số:    28       /KH-NTT                      Núi Thành, ngày 07 tháng 9 năm 2019

 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Năm học: 2019- 2020
- Căn cứ Kế hoạch số 126/PGDĐT-GDTH, ngày 06/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Núi Thành Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020;
- Căn cứ công văn 127/PGD-ĐT huyện Núi Thành ngày 04/ 9/2019 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Núi Thành về việc Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày năm học 2019-2020;
- Căn cứ  Kế hoạch số 26/KH-NTT ngày 05/9/2019 của trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ về Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020;
- Căn cứ  Kế hoạch số 27/KH-NTT ngày 05/9/2019 của trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ về Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày năm học 2019-2020;
          Căn cứ tình hình đơn vị về học sinh, đội ngũ, kết quả đạt được trong những năm học qua, trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ xây dựng Kế hoạch Công tác chuyên môn năm học 2019- 2020 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1.Thành tích của nhà trường năm học 2018- 2019
1.1. Duy trì số luợng:
         Thực hiện công tác PCGDTH:
       - Hoàn thành công tác PCGDTH năm 2018 đạt mức 3.
       - Huy động tuyển sinh vào lớp 1: 90/90 em - Tỷ lệ: 100%
       - Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 75/75 - Tỷ lệ: 100%
       - Duy trì sĩ số đến cuối năm: 370/370, Tỷ lệ: 100 %. Không có học sinh bỏ học.
 1.2. Chất lượng dạy học:
     1.2.1. Kết quả hoạt động giáo dục:
366/370: Hoàn thành chương trình lớp học – Tỷ lệ: 98,9%
Mức độ Tốt và Đạt về Phẩm chất: 370/370, đạt: 100%
Mức độ Tốt và Đạt về Năng lực: 370/370, đạt: 100%
Chất lượng giáo dục học sinh: Trong năm không có hiện tượng học sinh bỏ học. Huy động trẻ vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%; 100% học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học; 99,7% hoàn thành chương trình lớp học; Chất lượng học sinh năng khiếu ở các lĩnh vực đạt cao, cụ thể:
*Học sinh được khen thưởng: 249/370; tỷ lệ 67,3%
* Kết quả học sinh năng khiếu: Đạt 07 giải
1.2.2. Chất lượng đội ngũ CBGVNV:
 - Tổng số cán bộ, công nhân viên: 27 người;
- Hoàn thành nhiệm vụ: 26 người/26 CBGV-NV; Tỷ lệ: 100%
- Lao động tiên tiến: 25 người/26 CBGV-NV; Tỷ lệ: 96,2%
- CSTĐ: 04 người/26 CBGV-NV; Tỷ lệ: 15,4%
- Có 01 GV đạt giải Nhì trong Hội thi GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện;
2. Tình hình nhà trường trong năm học 2019-2020
2.1. Tình hình đội ngũ:
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 28 người, trong đó: biên chế 25. Hợp đồng theo Nghị định 68 là 01(bảo vệ). Hợp đồng thời vụ: 02/02 nữ
- Trình độ đào tạo: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó: Đại học- 19; Cao đẳng- 07, Trung cấp- 01, CĐT 01(BV)
2.2. Cơ sở vật chất:
- Trường có đủ 13 phòng học cho 13 lớp theo chương trình học 2 buổi/ngày.
- Có đầy đủ các phòng học chức năng: Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật và Tiếng Anh.
- Thư viện được sự hỗ trợ của cấp trên đang xây dựng Thư viện xuất sắc.
- Các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học được trang cấp tương đối đầy đủ, phần nào đáp ứng được công tác giảng dạy.
3. Thuận lợi:    
- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng GDĐT Núi Thành, Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Tam Quang; sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường và quý PHHS.
- Tất cả CBGV- NV đều có nhận thức đúng đắn, ý thức chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của cấp trên, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn và đã được đi sâu vào thực tiễn công tác.
- Công tác giảng dạy được quan tâm nhiều hơn, nề nếp kỷ cương trường học được ổn định, chăm lo đến kết quả học tập của HS, việc quan tâm giúp đỡ các em có năng lực học tập yếu, hoàn cảnh đặc biệt ngày càng được cụ thể, thiết thực hơn.
- Tất cả CBGV có ý thức chấp hành tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất lối sống mẫu mực, thân thiện, thân ái và đoàn kết nội bộ, đa số có ý thức tự học vươn lên trong chuyên môn, nghiệp vụ.
- Công tác XHHGD đã được sự đồng thuận cao của địa phương, CMHS nên đã góp phần rất lớn cho CSVC và hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
4. Khó khăn:
 - Đời sống của đa số nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông còn gặp nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động của nhà trường nhất là việc huy động các nguồn lực xã hội và sự tham gia của PHHS cho việc học tập con em mình.
- Sự tác động tiêu cực của xã hội ít nhiều ảnh hưởng không tốt đến đạo đức của học sinh.
- Số đông giáo viên là giáo viên trẻ, trong độ tuổi sinh đẻ, con nhỏ nên ảnh hưởng đến công tác trong nhà trường.
- Trường có 02 học sinh khuyết tật, trong đó có 01 em khuyết tật nặng.
 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành chỉ đạo trong năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác chuyên môn cụ thể như sau:
 - Tăng cường nề nếp, kỉ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của nhà trường, địa phương.
- Tập trung nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, chú trọng bồi dưỡng học sinh năng khiếu và giúp đỡ kịp thời học sinh gặp khó khăn trong quá trình tiếp thu kiến thức.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý chuyên môn theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên.
- Thực hiện dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học Ngoại ngữ, Tin học, chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, ĐDDH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh; thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích; chủ động và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Huy động số lượng học sinh; thực hiện yêu cầu PCGDTH
* Chỉ tiêu: Huy động 100% trẻ đến trường; đạt PCGDTH mức độ 3.
- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%
- Trẻ 11 tuổi HTCTTH: 76/76, tỷ lệ: 100%
- Duy trì sĩ số đến cuối năm: 371/371, tỷ lệ:100%. Không có học sinh bỏ học.
* Biện pháp:
- Phối hợp với trường Mẫu giáo Bình Minh để nắm chắc số trẻ trong độ tuổi vào học lớp 1, giao trách nhiệm cho GV theo địa bàn dân cư để huy động hết số trẻ ra lớp 1.
- Đảm bảo làm tốt công tác duy trì sĩ số, không có học sinh bỏ học, quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những em có năng lực tiếp thu hạn chế được theo học đầy đủ và học được. Giáo viên phụ trách lớp xây dựng mối quan hệ phối hợp thường xuyên với CMHS để hỗ trợ cho các em có điều kiện học tập tốt hơn.
- Sử dụng phần mềm PCGD phục vụ xây dựng báo cáo kết quả giáo dục định kì và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương.
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương và Hội CMHS để huy động duy trì số lượng không để học sinh bỏ học giữa chừng.
2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả đào tạo.
2.1. Dạy học 2 buổi/ngày
* Chỉ tiêu:
+ Dạy 2 buổi/ngày với số lượng 13/13 lớp
+ Số HS học 2 buổi/ngày: 371em/371em; Tổng số: 13 lớp - tỉ lệ 100 %
+ 20 GV/13 lớp, tỷ lệ 1,5 GV/1 lớp (nhà trường không thu tiền 2 buổi/ngày).
* Biện pháp:
+ Xây dựng thời khóa biểu đảm bảo 7 tiết/ngày.
+ Thực hiện tốt công văn 127/PGD ĐT-GDTH ngày 04/9/2019 về hướng dẫn thực hiện quản lý tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
+ Thực hiện đảm bảo nội dung, chương trình, thời khóa biểu của buổi học thứ hai và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.
+ Đa dạng hóa các hình thức dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống hàng ngày của học sinh.
+ Tăng cường thời lượng cho bồi dưỡng học sinh có năng khiếu thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và tạo điều kiện cho học sinh thực hành, trải nghiệm. 
+ Hướng dẫn cho học sinh tự học để hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, sử dụng hiệu quả các tài liệu bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả việc dạy buổi 2/ngày.
 + Thực hiện kế hoạch theo dõi, tạo điều kiện học tập, phụ đạo cho những em học sinh có năng lực học tập chưa cao, có nguy cơ bỏ học và có các giải pháp tích cực để giảm tỉ lệ học sinh đọc- viết - tính toán chưa nhanh, đánh giá đúng chất lượng giáo dục không chạy theo thành tích.
2.2. Kết quả chất lượng giáo dục:
a. Giáo dục trên lớp, các phong trào thi đua
- Chỉ tiêu về phẩm chất, năng lực học sinh:
+ Mức độ Tốt và Đạt phẩm chất: 371/371 - đạt: 100%
+ Mức độ Tốt và Đạt năng lực: 371/371 - đạt: 100%
- Chỉ tiêu chất lượng đại trà:
+ Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 369/371 - Tỉ lệ: 99,5 % 
+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 76/76 - Tỉ lệ: 100 % 
+ Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 120/371 em, tỷ lệ  332,3%
+ Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất: 142/371, tỷ lệ 38,3%
 - Thực hiện tốt công tác bàn giao số lượng và chất lượng học sinh ngay đầu tháng 8, có biên bản bàn giao từng lớp.
 - Thực hiện đúng và đủ chương trình học, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học của Bộ GD&ĐT đồng thời cập nhật đầy đủ các nội dung mới.
 - Thực hiện dạy 2 buổi/ngày ở tất cả các khối lớp.
- Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh chưa hoàn thành một cách cụ thể đồng thời tiến hành đánh giá kết quả thực hiện một cách thường xuyên. Công tác phụ đạo học sinh luôn được chú trọng và được thực hiện qua các tiết dạy tăng tiết, giáo viên quan tâm hơn các em hơn trong các tiết dạy, có kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh này.
- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm.
- Đối với học sinh khuyết tật không đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục chung thì được giáo viên lập kế hoạch giáo dục cá nhân và có phương pháp và giáo án dạy học phù hợp với học sinh khuyết tật, hàng tháng có bài kiểm tra đánh giá sự tiến bộ của học sinh.
- Thông tin 2 chiều (giáo viên và phụ huynh) được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả.
- Nêu gương người tốt việc tốt cho học sinh noi theo.
- Quan tâm lưu ý đến học sinh cá biệt, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Phát huy vai trò của Đội cờ đỏ trong nhà trường.
- Chú trọng việc dạy người chữ kết hợp với dạy kiến thức kỹ năng. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn đạo đức để hình thành cho các em một số chuẩn mực đạo đức phù hợp với lứa tuổi.
- Giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm, xây dựng và kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường.
Tiếp tục đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Thông tư 22
- Chỉ tiêu chất lượng học sinh năng khiếu:
+ Môn vẽ: Phấn đấu đạt 01 giải
+ Thi Tiếng hát Dân ca: Phấn đấu đạt 01 giải
+ Thi Erobic: Phấn đấu đạt 01 giải
+ Ngày hội Học sinh: Đạt 01 giải
+ Olympic Tiếng Anh: Đạt 02 giải
+ Giao lưu GVTH: Đạt 01 giải
+ Tin học: Phấn đấu đạt 01 giải
+ Các môn TD-TT: Phấn đấu đạt 02 giải trở lên
*Biện pháp:
Họp BGH và tổ trưởng chuyên môn để lựa chọn phân công giáo viên phụ trách bồi dưỡng học sinh năng khiếu ngay từ đầu năm học; tạo điều kiện về mọi mặt để giáo viên bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất; học sinh được thuận tiện trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức gặp mặt thông báo, trao đổi với phụ huynh về lớp bồi dưỡng năng khiếu. Từ đó phụ huynh và nhà trường cùng phối hợp với nhau trong rèn luyện học sinh nhằm nâng cao chất lượng học sinh năng khiếu
- Chỉ tiêu dạy học môn ngoại ngữ:
+ Chương trình: Dạy học Tiếng Anh cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GD.
* Biện pháp:
+ Quản lý giáo viên tiếng Anh kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó tập trung phát triển 2 kỹ năng: nghe và nói.
- Chỉ tiêu dạy học Tin học:
+ 100% học sinh từ lớp 3-5 học chương trình Tin học mới.
* Biện pháp:
+ Tổ chức dạy học theo chương trình Hướng dẫn học Tin học ( sách mới)cho HS khối 3-5, thời lượng 2 tiết/tuần và đảm bảo 2 học sinh/máy. Nội dung dạy học cần tập trung vào các kiến thức như một số khái niệm cơ bản của tin học, soạn thảo văn bản và đồ họa; Hướng dẫn học sinh làm quen với Internet, thư điện tử.
+ Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học để học sinh có điều kiện vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế như tổ chức giao lưu học sinh có năng khiếu, vẽ tranh trên máy tính, tin học trẻ không chuyên đặc biệt hướng dẫn, tổ chức các trò chơi trên Internet mang tính tư duy khoa học, logic cho các em.
+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; gắn dạy học lý thuyết với thực hành; cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự của quê hương, đất nước.
- Về giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn
+  Giáo dục HS khuyết tật, hiện tại trường có 01 em khuyết tật câm điếc đang học lớp 2, hoàn cảnh lại khó khăn. Hướng dẫn GV lập hồ sơ khuyết tật, hỗ  trợ kỹ năng giao tiếp, khuyến khích sự tiến bộ để em có thể tiếp cận thêm về văn hóa. Thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
+ Tích hợp hợp lý, hiệu quả các nội dung giáo dục như bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, quyền và bổn phận của trẻ em, an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, ứng phó với biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, quốc phòng an ninh…
b. Giáo dục ngoài giờ trên lớp:
Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh
* Chỉ tiêu
-  100% Chi đội, Sao nhi đồng thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của Liên đội.
- 100% Chi đội, Sao duy trì  thực hiện tốt các buổi sinh hoạt tập thể, múa hát sân trường...
 -  100% đội viên, nhi đồng nói lời hay làm việc tốt, phấn đấu là con ngoan trò giỏi, biết giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch đẹp.
 * Biện pháp
 - Giáo dục học sinh biết giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp và chăm sóc bảo vệ bồn hoa, cây cảnh
 - Học sinh học thuộc và làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy, 100% học sinh thực hiện tốt nội quy của lớp, quy định của nhà trường.
 3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong đơn vị:
* Chỉ tiêu:
- 100% CBGV cam kết không dạy thêm, học thêm trái quy định.
- 100% GV trong năm có ít nhất 01 đồ dùng dạy học tự làm có chất lượng.
- 100% GV thực hiện đúng quy chế chuyên môn đã xây dựng từ đầu năm học.
- 100% giáo viên có đủ hồ sơ theo quy định.
- 100% giáo viên dự giờ đồng nghiệp, có ít nhất 08 tiết/học kỳ; thao giảng ít nhất 01 tiết/ học kỳ.
- 100% giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
- Bồi dưỡng thường xuyên: Đạt loại giỏi: 100%
-  Đánh giá giáo viên cuối năm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
* Biện pháp:
- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn. Ngoài ra, CBGV tham gia SHCM cụm trường nhằm trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
- Nghiêm túc thực hiện việc phê duyệt kế hoạch tuần, tháng, năm một cách có chất lượng. Người có thẩm quyền duyệt, đánh giá cụ thể kết quả thực kế hoạch tuần, tháng, năm của các thành viên, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung phê duyệt.
- CBQL, tổ khối trưởng thực hiện kiểm tra nắm tình hình của lớp mỗi tháng 1 lần (trong sinh hoạt chuyên môn có đánh giá xây dựng).
- Từ cá nhân, tổ khối, nhà trường, đoàn thể đều xây dựng kế hoạch làm việc, thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, công tác sinh hoạt chuyên môn, tăng cường dự giờ thăm lớp của cá nhân, của ban giám hiệu.
- Từ cá nhân, tổ khối, nhà trường, đoàn thể đều xây dựng tiêu chí thi đua và thực hiện bình xét thi đua đảm bảo công bằng, khách quan vào cuối học kỳ 1 và cuối năm học.
- Gắn chất lượng của giáo viên đối với chất lượng học sinh mà mình phụ trách  thông qua công tác kiểm tra, khảo sát chất lượng, giám sát việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường và của cá nhân.
- Tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được ban hành theo thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT và quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo thông tư 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015: mỗi cá nhân CBGV, tổ khối, chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể.
4. Các hoạt động khác
4.1.Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường:
* Chỉ tiêu:
- 20/20 giáo viên dự thi và đạt Danh hiệu GVDG cấp trường.
* Biện pháp:
- Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường ngay từ đầu năm học.
- Nhà trường tạo điều kiện để giáo viên được bồi dưỡng, tự học nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sư phạm.
- Tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề để giáo viên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhất là giáo viên trẻ.
- Nhà trường phát động thi đua trong các tổ, giao chỉ tiêu, khen thưởng động viên kịp thời cho các nhân GV và tổ khối đạt chất lượng tốt.
- Hiệu quả được xác định từ việc vận dụng kiến thức của học sinh thông qua dạng bài khảo sát tương tự (tránh tình trạng bài học đã được GV yêu cầu HS thao tác nhiều lần trước đó)
4.2. Tổ chức các Hội thi cho học sinh:
- Ngoài các Hội thi do cấp trên tổ chức (mục 2.2 a; có 5 Hội thi) nhà trường dự kiến sẽ tổ chức các Hội thi thiết thực và bổ ích như sau:
TT TÊN HỘI THI Thời gian Đối tượng Ghi chú
1 Hội khỏe Phù Đổng Tháng 10 Toàn trường  
2 Kể chuyện theo sách Tháng 12 Toàn trường  
3 “Rung chuông vàng” Tháng 3 Toàn trường  
4 Viết chữ đẹp Tháng 4 Toàn trường  
 
 4.3. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
 * Chỉ tiêu
           - Kiểm tra định kỳ: 100%  số giáo viên.
           - Kiểm tra toàn diện: 35%  số giáo viên.
 - Kiểm tra chuyên đề: Thư viện thiết bị 2 lần/ năm;
* Biện pháp
- Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Ban kiểm tra nội bộ cụ thể hóa kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học bằng việc lập kế hoạch cụ thể cho từng tháng (theo thời gian), theo từng đợt (theo quy mô, nội dung) Mỗi nội dung kiểm tra nhất thiết phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ.
 - Hằng tháng, Phó Hiệu trưởng thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của nhà trường và báo cáo công tác kiểm tra bằng biên bản kiểm tra theo quy định.
 
Trên đây là Kế hoạch Công tác chuyên môn năm học 2019- 2020 của trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, đề nghị các tổ, bộ phận có liên quan theo dõi, thực hiện nghiêm túc.
 
Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- BPCM, các tổ CM;
- Lưu VT;CM.
 
                                                                                      
                                                                                          Ngô Thị Thủy
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Điều hành công việc


Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website Trường TH Nguyễn Trường Tộ

Đẹp

Nhiều chức năng

Bình thường.

Xấu.

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 59


Hôm nayHôm nay : 10720

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 188793

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1151936


Tin tức giáo dục
https://truonghoc.edu.vn/
truonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online

Công ty Phú Bình Pro
thiết kế web tại Quảng Nam