Điều hành Web
 

Liên kếtVăn bản mới nhất

ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013

Thứ hai - 20/05/2013 10:16
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  5A-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
TT Họ và tên CKII XL              
Đ V TV T KH S-Đ              
1 Nguyễn Hữu  Chấn 8 8 8 9 10 8 K              
2 Đạt 8 6 7 9 10 7 K              
3 Phạm Thị Mỹ Duyên 9 9 9 9 10 9 G              
4 Nguyễn Thanh Giang 9 8 9 7 10 8 K              
5 Nguyễn Văn Hải 9 9 9 9 10 10 G              
6 Lương Thị Thanh Hằng 9 8 9 8 9 9 K              
7 Đỗ Nguyễn Thanh Hiền 10 9 10 9 10 9 G              
8 Ngô Văn  Hiếu 7 7 7 8 8 8 K              
9 Bùi Ngọc Quang Huy 10 7 9 9 10 9 G              
10 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 8 7 8 8 10 8 K              
11 Bùi Hoàng Khải 7 5 6 5 7 5 TB              
12 Nguyễn Duy  Khang 8 6 7 9 10 9 K              
13 Châu Ngọc Lai 8 8 8 9 10 8 K              
14 Nguyễn Thị Diệu Linh 10 9 10 9 10 9 G              
15 Trương Thị Hà Linh 7 5 6 7 9 9 TB              
16 Huỳnh Thị Kiều Mai 7 5 6 6 8 5 TB              
17 Nguyễn Thanh Nam 8 7 8 7 10 8 K              
18 Lê Thị  Nguyên 10 10 10 9 10 9 G              
19 Phạm Đình Nhật 7 7 7 9 8 8 K              
20 Bùi Thị Vũ  Nhi 8 5 7 6 8 6 TB              
21 Nguyễn Thị Yến Nhi 9 8 9 9 10 9 G              
22 Võ Thị Thuỳ Nhung 8 8 8 7 7 6 TB              
23 Lương Ngọc Quân 8 5 7 8 7 8 K              
24 Bùi Dương Quốc 7 7 7 9 9 8 K              
25 Phạm Đình Quốc 7 7 7 5 7 8 TB              
26 Bùi Thị Ngọc Quỳnh 9 9 9 7 9 9 K              
27 Nguyễn Văn Sơn 10 10 10 9 10 9 G              
28 Lê Tấn Toàn 5 5 5 5 6 5 TB              
29 Nguyễn Thị Thanh Trinh 8 8 8 7 10 9 K              
30 Phạm Quốc  Trung 7 7 7 8 10 9 K              
31 Nguyễn Hải  7 7 7 7 10 8 K              
32 Bùi Thị Vy 7 8 8 7 10 8 K              
33 Nguyễn Hoàng Như Ý 9 9 9 9 10 9 G              
34 Trương Thị Thu Yên 8 8 8 8 10 9 K              
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  5B NĂM HỌC : 2012- 2013            
TT Họ và tên CKII XL              
Đ V TV T KH S-Đ              
1 Bùi Văn Diệu 8 6 7 6 6 9 TB              
2 Nguyễn Anh  Duy 8 8 8 8 9 9 K              
3 Bùi Thị Tiết Hạnh 7 9 8 7 9 8 K              
4 Nguyễn Hữu  Hậu 7 5 6 6 5 5 TB              
5 Trần Lê  Hoàng 8 9 9 8 10 9 K              
6 Nguyễn Minh Huân 10 9 10 9 10 9 G              
7 Nguyễn Châu Kiệt 9 8 9 9 10 9 G              
8 Huỳnh Thị  Lệ 8 7 8 9 10 9 K              
9 Lê Quang Mến 8 8 8 8 9 9 K              
10 Lê Thị Diễm My 10 10 10 9 10 10 G              
11 Bùi Thị Nhật Nguyên 9 7 8 9 9 9 K              
12 Lê Thị Thanh Nhàn 7 8 8 5 7 7 TB              
13 Ngô Thị Dung Nhi 10 10 10 9 10 9 G              
14 Huỳnh Thị Nữ Nhi 8 9 9 7 9 9 K              
15 Phan Văn Nhớ 7 4 6 6 9 7 TB              
16 Nguyễn Thị Ngọc Như 9 9 9 9 10 10 G              
17 Nguyễn Thị Thanh Như 8 8 8 9 10 9 K              
18 Châu Ngọc Anh Phong 8 2 5 5 8 8 TB              
19 Châu Ngọc Anh Phú 7 5 6 6 6 9 TB              
20 Phạm Trúc Quỳnh 10 10 10 9 10 10 G              
21 Lê Tấn Nhất Sinh 7 6 7 5 7 9 TB              
22 Phan Văn Sự 6 5 6 5 8 5 TB              
23 Lương Đỗ Thanh Sỹ 8 7 8 8 10 9 K              
24 Bùi Thị  Thuận 7 7 7 6 9 9 TB              
25 Dương Thị  Thương 10 9 10 9 10 10 G              
26 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 7 8 8 5 9 9 TB              
27 Lương Trần Tiến 7 5 6 9 9 7 TB              
28 Chung Quý Toàn 7 7 7 7 9 8 K              
29 Phạm Thị Nguyên  Trang 7 9 8 5 10 9 TB              
30 Nguyễn Thị Thanh Trang 6 5 6 5 7 7 TB              
31 Ngô Văn  Tuấn 7 7 7 7 6 9 TB              
32 Cao Văn  Tùng 7 5 6 5 5 9 TB              
33 Đặng Thị Thu  Tưởng 5 5 5 5 5 5 TB              
34 Đặng Thị Kiều Vi 10 9 10 8 10 10 K              
35 Lê Tấn Nhất Vương 8 6 7 8 7 9 K              
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  4A  - NĂM HỌC : 2012- 2013            
TT Họ và tên CKII XL              
Đ V TV T KH S-Đ              
1 Nguyễn Thanh  Bình 8 8 8 7 9 9 K              
2 Lê Thị Hồng Dang 7 8 8 8 8 6 TB              
3 Nguyễn Sang Đào 7 8 8 6 7 5 TB              
4 Ngô Nguyên  Đạt 8 8 8 8 8 7 K              
5 Trần Phú Đạt 5 5 5 6 5 5 TB              
6 Đào Nguyễn Thành Đạt 5 7 6 5 7 5 TB              
7 Trần Thị  Diệp 7 8 8 8 9 7 K              
8 Trần Minh Đức 6 6 6 5 5 5 TB              
9 Bùi Ngọc Hải 8 7 8 8 9 8 K              
10 Lê Quang Hiệp 9 8 9 9 8 5 TB              
11 Nguyễn Văn  Huy 7 8 8 9 10 9 K              
12 Lương Thị Thuý Kiều 9 9 9 9 9 5 TB              
13 Nguyễn Đức  Lợi 5 5 5 5 5 5 TB              
14 Lê Tiến Nhật  Minh 9 9 9 9 9 9 G              
15 Nguyễn Đỗ Hoàng Nam 7 8 8 7 8 9 K              
16 Nguyễn Thị Kim Nga 7 9 8 9 7 6 TB              
17 Lê Tiến Minh  Nhật 8 7 8 8 9 8 K              
18 Đỗ Thị Ái Nhi 8 7 8 9 9 5 TB              
19 Đỗ Thị Lan Nhi 9 8 9 9 9 10 G              
20 Đỗ Hoàng Phi 6 5 6 7 5 5 TB              
21 Võ Minh Quyên 9 9 9 9 10 10 G              
22 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh 8 9 9 7 10 10 K              
23 Trần Văn  Sang 7 9 8 8 10 8 K              
24 Nguyễn Vi  Sang 7 7 7 5 7 5 TB              
25 Lê Tiến Nhật  Tân 9 9 9 9 10 10 G              
26 Đặng Minh  Tánh 7 4 6 7 5 5 TB              
27 Nguyễn Văn  Tiến 6 3 5 5 5 5 TB              
28 Lê Nguyễn Minh Toàn 9 8 9 9 9 8 K              
29 Hoàng Ngọc Bảo Trân 10 9 10 9 10 9 G              
30 Trần Phước  Triều 6 6 6 6 5 5 TB              
31 Phan Văn  Trung 6 5 6 6 5 5 TB              
32 Nguyễn Hoàng Ánh Tuyết 9 8 9 9 10 8 K              
33 Trần Nguyễn Quang Vinh 9 8 9 9 10 8 K              
34 Châu Thị Mỹ  Yên 9 9 9 8 9 8 K              
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  4B  - NĂM HỌC : 2012- 2013            
TT Họ và tên CKII XL              
Đ V TV T KH S-Đ              
1 Huỳnh Văn Chí Bình 5 5 5 5 6 5 TB              
2 Lê Quang  Đông 6 3 5 6 7 5 TB              
3 Nguyễn Anh  Dưỡng 6 5 6 6 8 6 TB              
4 Ngô Thị Kim Hoa 6 5 6 6 8 5 TB              
5 Đặng Văn Hoà 5 5 5 6 6 5 TB              
6 Trần Thị  Hương 6 9 8 7 10 9 K              
7 Lê Quốc Huy 7 8 8 9 9 6 TB              
8 Trần Thị Cẩm Lệ 9 9 9 10 10 9 G              
9 Ngô Thị Cẩm Linh 5 5 5 5 7 5 TB              
10 Bùi Tấn Lợi 4 5 5 5 6 5 TB              
11 Phan Thị  Mận 8 9 9 9 9 10 G              
12 Phạm Thị  Mến 8 7 8 8 10 8 K              
13 Phạm Thị Ly  Na 8 6 7 8 10 10 K              
14 Nguyễn Thị  Ngân 7 8 8 7 10 7 K              
15 Phạm Thị  Nhàn 9 8 9 10 9 9 G              
16 Phạm Quỳnh Nhi 8 6 7 9 8 8 K              
17 Nguyễn Yến  Nhi 8 9 9 6 9 9 TB              
18 Đinh Thị Quỳnh Như 7 6 7 6 7 6 TB              
19 Lê Thị Cẩm  Nhung 7 8 8 8 9 10 K              
20 Nguyễn Thị Hồng Nhung 9 9 9 10 10 10 G              
21 Bùi Thị  Nhung 9 7 8 8 9 9 K              
22 Võ Kim  Oanh 9 9 9 9 10 10 G              
23 Phan Nguyễn Đình Phúc 6 4 5 8 9 6 TB              
24 Phan Văn Sinh 10 9 10 10 9 10 G              
25 Lê Thị Hoà Tâm 7 5 6 7 8 7 TB              
26 Lê Tấn Tây 6 9 8 6 9 5 TB              
27 Nguyễn Việt  Thắng 9 8 9 10 10 9 G              
28 Phan Thanh Tiền 5 6 6 7 9 7 TB              
29 Lương Quốc  Toàn 6 8 7 10 10 9 K              
30 Đặng Thị Hồng Trang 7 8 8 8 10 10 K              
31 Bùi Thị  Trinh 5 5 5 5 8 5 TB              
32 Nguyễn Lê Quốc Việt 8 6 7 9 9 5 TB              
33 Lê Tấn Vỹ 7 3 5 6 9 7 TB              
34 Châu Thị Như Ý 8 9 9 8 10 10 K              
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  3A-  NĂM HỌC : 2012- 2013                            
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Nguyễn Hoài Nhân Ái 9 8 9 9 G                  
2 Lê Nguyễn Kim  Chi 8 9 9 7 K                  
3 Nguyễn Đình Chiến 7 7 7 9 K                  
4 Nguyễn Thành  Công 10 9 10 9 G                  
5 Trần Duy Đông 6 7 7 5 TB                  
6 Nguyễn Huỳnh Trà Giang 8 9 9 9 G                  
7 Phan Văn Hiếu 7 3 5 6 TB                  
8 Lê Quốc Hội 8 7 8 8 K                  
9 Nguyễn Thị Kiều Huệ 8 8 8 8 K                  
10 Tăng Thị Thu Huyền 9 9 9 9 G                  
11 Đặng Thị Thanh Kiều 9 9 9 10 G                  
12 Phan Thanh Lực 7 9 8 5 TB                  
13 Nguyễn Xuân  Minh 8 4 6 8 TB                  
14 Võ Thị Như Mỹ 8 10 9 8 K                  
15 Phan Văn Nghĩa 9 8 9 5 TB                  
16 Dương Văn Chung 9 6 8 5 TB                  
17 Lê Duy  Nguyên 9 10 10 10 G                  
18 Lê Văn  Nguyên 8 3 6 7 TB                  
19 Nguyễn Ngọc  Nhân 7 5 6 6 TB                  
20 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 8 4 6 8 TB                  
21 Lê Đặng Hải Phục 9 7 8 8 K                  
22 Nguyễn Thị Huyền Sương 8 9 9 9 G                  
23 Đặng Hoàng Tây 9 7 8 9 K                  
24 Nguyễn Thanh Thịnh 10 6 8 6 TB                  
25 Lê Phúc  Thọ 7 3 5 6 TB                  
26 Phan Vũ Đoan Thục 10 10 10 10 G                  
27 Lê Thị Hoài  Thương 10 8 9 9 G                  
28 Dương Văn Thuỷ 7 6 7 5 TB                  
29 Nguyễn Văn  Tiên 7 5 6 6 TB                  
30 Nguyễn Vũ Hồng Trân 8 6 7 8 K                  
31 Nguyễn Văn  Trung 7 3 5 5 TB                  
32 Đinh Quang  Tuấn 9 10 10 10 G                  
33 Huỳnh Văn  Tuấn 6 6 6 7 TB                  
34 Huỳnh Thị Nhật Tuyền 9 10 10 9 G                  
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  3B-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Vũ Văn           Nghĩa 8 2 5 7 TB                  
2 Trương Công Danh 6 4 5 7 TB                  
3 Vũ Văn Đô 8 7 8 6 TB                  
4 Cao Văn Dũng 8 4 6 6 TB                  
5 Bùi Thanh Dươmg 6 5 6 7 TB                  
6 Hồ Ngọc Duy 8 4 6 7 TB                  
7 Trương Đông Gôn 6 7 7 5 TB                  
8 Ngô Thị Hồng 8 6 7 9 K                  
9 Nguyễn Quốc Hùng 9 6 8 9 K                  
10 Nguyễn Thị Liễu 9 9 9 8 K                  
11 Bùi Văn Lời 6 4 5 5 TB                  
12 Phạm Thị Cát Mẫn 7 7 7 6 TB                  
13 Bùi  Nam 7 4 6 6 TB                  
14 Phạm Đình Nghĩa 10 6 8 8 K                  
15 Lê Thị  Nhựt 9 9 9 8 K                  
16 Nguyễn Hữu  Phước 9 9 9 9 G                  
17 Dương Phú Quốc 7 5 6 5 TB                  
18 Huỳnh Văn Sang 7 5 6 7 TB                  
19 Bùi Ngọc Xuân Tâm 9 8 9 8 K                  
20 Châu Thị Minh Thái 8 9 9 9 G                  
21 Lê Tấn Thống 9 8 9 8 K                  
22 Cao Thị  Thương 6 3 5 5 TB                  
23 Nguyễn Thị Thanh Thuý 8 4 6 5 TB                  
24 Phan Thị Thanh Thuý 8 9 9 9 G                  
25 Nguyễn Thị Xuân Thuỳ 7 4 6 5 TB                  
26 Bùi Thị Thu  Thuỷ 8 8 8 8 K                  
27 Nguyễn Thị Thu  Thuỷ 7 4 6 5 TB                  
28 Đặng Thị Như Thuỵ 7 3 5 5 TB                  
29 Phan Thuỳ Trâm 7 6 7 7 K                  
30 Phan Thanh Trung 7 4 6 6 TB                  
31 Nguyễn Tuấn 6 3 5 5 TB                  
32 Lê Duy  Tuấn 7 3 5 5 TB                  
33 Tăng Văn Vương 9 4 7 8 K                  
34 Lê Thị  Vỹ 7 5 6 6 TB                  
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  2A-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Lê Quang  Ân 7 2 5 8 TB                  
2 Nguyễn Minh  Công 10 7 9 9 G                  
3 Huỳnh Đức 8 6 7 9 K                  
4 Nguyễn Hoàng Phương  Dung 10 7 9 9 G                  
5 Đinh Thị Lê  Hiền 10 8 9 9 G                  
6 Nguyễn Bùi Trung Kiên 5 7 6 8 TB                  
7 Nguyễn Thị Diệu Linh 10 7 9 9 G                  
8 Trương Thanh  Long 9 2 6 8 TB                  
9 Nguyễn Thị Cẩm  Ly 8 3 6 6 TB                  
10 Nguyễn Thị Kiều My 10 7 9 9 G                  
11 Đặng Văn  Nam 10 9 10 8 K                  
12 Bùi Xuân  Nguyên 10 6 8 9 K                  
13 Phạm Thị Nguyên 8 6 7 8 K                  
14 Phan Duy Nhật 6 7 7 8 K                  
15 Nguyễn Thị Linh Nhi 10 8 9 9 G                  
16 Châu Thị Huỳnh Như 7 5 6 8 TB                  
17 Đặng Hoàng Như 7 7 7 9 K                  
18 Đỗ Thị Quỳnh Như 10 10 10 10 G                  
19 Phạm Thị Minh Như 10 8 9 9 G                  
20 Huỳnh Lưu  Phúc 7 5 6 8 TB                  
21 Nguyễn Xuân  Phương 10 9 10 9 G                  
22 Nguyễn Thị Tú Quyên 9 2 6 8 TB                  
23 Phạm Văn  Tây 7 9 8 9 K                  
24 Lê Thị Châu Thương 6 6 6 6 TB                  
25 Bùi Thị Ngọc Thuỳ 10 8 9 9 G                  
26 Nguyễn Văn Tín 7 7 7 7 K                  
27 Phạm Thị Phương  Tình 7 6 7 9 K                  
28 Cao Thị Kiều Trang 8 7 8 6 TB                  
29 Hồ Phạm Thảo Vy 10 8 9 10 G                  
30 Châu Ngọc Xa 8 4 6 6 TB                  
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  2B-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
                                 
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Nguyễn Vũ Thành An 9 10 10 9 G                  
2 Phạm Quốc  Công 9 7 8 9 K                  
3 Ngô Hào Quang Đạt 8 4 6 8 TB                  
4 Nguyễn Thị Huyền Diệu 9 9 9 9 G                  
5 Bùi Thị Ngọc Dung 10 9 10 10 G                  
6 Nguyễn Văn Dũng 6 1 3 6 Y                  
7 Lê Văn Hoà 8 7 8 8 K                  
8 Nguyễn Bảo Hưng 7 8 8 8 K                  
9 Nguyễn Quang Huy 7 8 8 9 K                  
10 Nguyễn Gia Khánh 9 10 10 9 G                  
11 Nguyễn Tuấn Kiệt 9 8 9 9 G                  
12 Nguyễn Thị Tường Lộc 6 4 5 7 TB                  
13 Phạm Thị Ly  My 8 7 8 7 K                  
14 Đặng Thị Thuỳ Mỹ 7 6 7 8 K                  
15 Trần Văn Nam 9 10 10 9 G                  
16 Trần Xuân  Ngữ 8 9 9 8 K                  
17 Nguyễn Thị Ái Như 9 9 9 9 G                  
18 Trần Nguyễn Kiều Oanh 9 8 9 9 G                  
19 Ngô Duy  Sang 6 4 5 5 TB                  
20 Phạm Thị Mai Thi 9 9 9 9 G                  
21 Huỳnh Ngọc Bảo Thư 9 10 10 9 G                  
22 Trần Minh  Thuận 10 10 10 10 G                  
23 Dương Anh Tiến 6 4 5 7 TB                  
24 Lương Duy Tình 10 10 10 9 G                  
25 Châu Thị Lệ  Trâm 7 5 6 6 TB                  
26 Ngô Thị Ngọc Trâm 9 10 10 9 G                  
27 Ngô Ngọc Trung 6 8 7 5 TB                  
28 Bùi Ngọc Minh Vương 7 5 6 9 TB                  
                                 
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  2C-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
                                 
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Võ Thành An 10 3 7 9 K                  
2 Bùi Thị Lan Anh 10 10 10 9 G                  
3 Lê Thị Kim Chi 10 9 10 9 G                  
4 Bùi Thị Duyên 10 7 9 7 K                  
5 Trần Hoàng Thảo Duyên 9 7 8 9 K                  
6 Nguyễn Châu Hiếu 10 7 9 8 K                  
7 Trần Quang Hưng 4 7 6 6 TB                  
8 Lê Thị Xuân  Hương 6 5 6 8 TB                  
9 Trần Vân Khuyến 10 9 10 9 G                  
10 Nguyễn Thị Lộc 9 6 8 6 TB                  
11 Nguyễn Thị Kim Ngân 8 7 8 9 K                  
12 Nguyễn Anh  Nhã 8 6 7 8 K                  
13 Lê Thị Hoà Nhân 7 5 6 7 TB                  
14 Bùi Thị Yến Nhi 10 10 10 8 K                  
15 Nguyễn Thị Yến Nhi 9 9 9 8 K                  
16 Trần Lê Quỳnh Như 9 10 10 9 G                  
17 Lê Thị Mỹ Như 8 10 9 9 G                  
18 Châu Ngọc Phát 7 6 7 8 K                  
19 Châu Ngọc Tài 9 2 6 8 TB                  
20 Dương Văn  Thắng 7 5 6 7 TB                  
21 Chung Quí Thắng 7 10 9 9 G                  
22 Huỳnh Đức Thịnh 6 5 6 8 TB                  
23 Ngô Văn  Thuận 9 8 9 9 G                  
24 Lê Thị Thanh Thuý 9 6 8 8 K                  
25 Đặng Thị Thuỷ Tiên 7 5 6 9 TB                  
26 Nguyễn Di 6 2 4 8 Y                  
27 Lê Thị Thuý Vi 7 8 8 7 K                  
28 Huỳnh Thị Tường Vy 9 8 9 9 G                  
29 Nguyễn Thành Vỹ 10 8 9 9 G                  
30 Châu Thị Thanh  Yên 5 7 6 8 TB                  
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  1A-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
                             
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Bùi Thị Thanh Giang 10 10 10 7 K                  
2 Phạm Phú  Hậu 9 9 9 7 K                  
3 Nguyễn Hào  Hiệp 10 10 10 9 G                  
4 Trần Gia  Huy 6 6 6 5 TB                  
5 Võ Văn Huy 8 8 8 8 K                  
6 Trần Ngọc Như  Huyền 10 9 10 10 G                  
7 Nguyễn Thị Kim  Huyền 10 8 9 7 K                  
8 Lê Thị Diệu  Lâm 10 10 10 10 G                  
9 Trần Thị Mỹ  Lệ 6 6 6 6 TB                  
10 Bùi Tấn  Lộc 1 1 1 1 Y                  
11 Kiều Ngọc Nam 10 8 9 9 G                  
12 Đặng Ngọc Thanh Ngân 10 10 10 10 G                  
13 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 3 5 4 3 Y                  
14 Lê Võ Trúc Ny 10 10 10 9 G                  
15 Lê Tấn  Phong 9 7 8 9 K                  
16 Đặng Nguyễn Hoàng  Phúc 8 8 8 7 K                  
17 Huỳnh Văn  Phúc 10 8 9 10 G                  
18 Chung Quí  Tài 9 7 8 9 K                  
19 Phạm Văn  Thành 10 9 10 10 G                  
20 Lê Anh  Thức 8 8 8 7 K                  
21 Nguyễn Quốc              Tiến 8 7 8 5 TB                  
22 Ngô Đặng Thuỳ  Trâm 10 9 10 10 G                  
23 Lê Thị Mỹ Trinh 9 9 9 7 K                  
24 Nguyễn Thị  Tương 10 9 10 8 K                  
25 Đoàn Thị Như  Tuyết 10 9 10 8 K                  
26 Trương Thị Ánh Tuyết 9 10 10 10 G                  
27 Lê Tấn  10 9 10 10 G                  
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  1B-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
                                 
                             
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Nguyễn Lê Minh Ánh 7 8 8 9 K                  
2 Kiều Phương  Bảo 6 7 7 7 K                  
3 Huỳnh Thị Thanh Chi 10 10 10 10 G                  
4 Phạm Văn  Hiền 9 6 8 10 K                  
5 Huỳnh Gia Huy 9 8 9 10 G                  
6 Trương Thị Hương Ly 8 9 9 9 G                  
7 Võ Thị Ni Na 9 8 9 9 G                  
8 Đỗ Thị Ánh Nguyệt 9 9 9 10 G                  
9 Nguyễn Văn  Nhân 9 5 7 9 K                  
10 Bùi Thị Quỳnh Như 9 9 9 9 G                  
11 Phan Thị Quỳnh Như 9 9 9 9 G                  
12 Châu Thị Ngọc Nữ 9 8 9 9 G                  
13 Châu Ngọc Quốc 6 5 6 5 TB                  
14 Đinh Thị Như Quỳnh 9 9 9 9 G                  
15 Nguyễn Văn  Tài 9 5 7 9 K                  
16 Phạm Ngọc Thanh Thảo 8 6 7 8 K                  
17 Bùi Thị  Thảo 10 7 9 8 K                  
18 Lê Thanh  Tín 9 8 9 8 K                  
19 Nguyễn Thanh Tỉnh 8 6 7 7 K                  
20 Lê Thị Trang 10 8 9 9 G                  
21 Bùi Thị Huyền  Trang 7 7 7 9 K                  
22 Phạm Tố Trinh 10 6 8 9 K                  
23 Bùi Ngọc Lê  Uyên 10 9 10 10 G                  
24 Nguyễn Ngọc  9 9 9 8 K                  
25 Lê Xuân  Vỹ 9 9 9 8 K                  
26 Huỳnh Thị  Yên 8 7 8 7 K                  
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  1C-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
                             
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Phạm Hoàn  Ân 7 8 8 9 K                  
2 Nguyễn Nhật  Bình 8 8 8 7 K                  
3 Đặng Hương Giang 9 9 9 10 G                  
4 Võ Thị Thanh Hằng 10 9 10 9 G                  
5 Vũ Nhất Huy 10 9 10 9 G                  
6 Trương Thị Thuỳ Lanh 8 8 8 6 TB                  
7 Lê Ngọc  Lợi 7 6 7 6 TB                  
8 Nguyễn Thị Ánh Ly 7 6 7 8 K                  
9 Võ Huỳnh Ngọc Nghĩa 9 8 9 9 G                  
10 Lê Tự Hoài Nhi 5 7 6 8 TB                  
11 Huỳnh Xuân  Phải 7 5 6 7 TB                  
12 Lê Quốc Sách 7 7 7 8 K                  
13 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9 7 8 10 K                  
14 Ngô Nguyễn Thu Thịnh 10 8 9 8 K                  
15 Trần Viết Thống 8 9 9 9 G                  
16 Trương Thị Anh Thư 10 9 10 9 G                  
17 Bùi Ngọc  Thuận 8 8 8 9 K                  
18 Bùi Thị Thu Thuý 3 7 5 5 TB                  
19 Ngô Thị Thu  Thuỷ 8 9 9 6 TB                  
20 Nguyễn Trịnh Thuỷ Tiên 8 8 8 9 K                  
21 Huỳnh Thị Thanh Tiền 9 8 9 8 K                  
22 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10 8 9 8 K                  
23 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 8 10 9 9 G                  
24 Phạm Phước  10 8 9 8 K                  
25 Lương Chí  Vỹ 7 6 7 8 K                  
26 Bùi Thị Thanh Ý 9 9 9 10 G                  
27 Nguyễn Thị  Yên 6 6 6 6 TB                  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Điều hành công việc


Video mới nhất

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Đã xem: 163
23/01/2015
Truyện cổ tích

Truyện cổ tích

Đã xem: 590
20/10/2013
Chip và Dale

Chip và Dale

Đã xem: 575
23/02/2013
Tom và Jerry 1

Tom và Jerry 1

Đã xem: 376
23/02/2013

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website Trường TH Nguyễn Trường Tộ

Đẹp

Nhiều chức năng

Bình thường.

Xấu.

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 45

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 822

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 206755

Tài liệu mới nhất