Điều hành Web
 

Liên kếtVăn bản mới nhất

Thông tin tham khảo
giá xe oto sanbanxe.vn
đăng tin bán nhà đất trangvangnhadat.vn

 

ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013

Thứ hai - 20/05/2013 10:16
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  5A-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
TT Họ và tên CKII XL              
Đ V TV T KH S-Đ              
1 Nguyễn Hữu  Chấn 8 8 8 9 10 8 K              
2 Đạt 8 6 7 9 10 7 K              
3 Phạm Thị Mỹ Duyên 9 9 9 9 10 9 G              
4 Nguyễn Thanh Giang 9 8 9 7 10 8 K              
5 Nguyễn Văn Hải 9 9 9 9 10 10 G              
6 Lương Thị Thanh Hằng 9 8 9 8 9 9 K              
7 Đỗ Nguyễn Thanh Hiền 10 9 10 9 10 9 G              
8 Ngô Văn  Hiếu 7 7 7 8 8 8 K              
9 Bùi Ngọc Quang Huy 10 7 9 9 10 9 G              
10 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 8 7 8 8 10 8 K              
11 Bùi Hoàng Khải 7 5 6 5 7 5 TB              
12 Nguyễn Duy  Khang 8 6 7 9 10 9 K              
13 Châu Ngọc Lai 8 8 8 9 10 8 K              
14 Nguyễn Thị Diệu Linh 10 9 10 9 10 9 G              
15 Trương Thị Hà Linh 7 5 6 7 9 9 TB              
16 Huỳnh Thị Kiều Mai 7 5 6 6 8 5 TB              
17 Nguyễn Thanh Nam 8 7 8 7 10 8 K              
18 Lê Thị  Nguyên 10 10 10 9 10 9 G              
19 Phạm Đình Nhật 7 7 7 9 8 8 K              
20 Bùi Thị Vũ  Nhi 8 5 7 6 8 6 TB              
21 Nguyễn Thị Yến Nhi 9 8 9 9 10 9 G              
22 Võ Thị Thuỳ Nhung 8 8 8 7 7 6 TB              
23 Lương Ngọc Quân 8 5 7 8 7 8 K              
24 Bùi Dương Quốc 7 7 7 9 9 8 K              
25 Phạm Đình Quốc 7 7 7 5 7 8 TB              
26 Bùi Thị Ngọc Quỳnh 9 9 9 7 9 9 K              
27 Nguyễn Văn Sơn 10 10 10 9 10 9 G              
28 Lê Tấn Toàn 5 5 5 5 6 5 TB              
29 Nguyễn Thị Thanh Trinh 8 8 8 7 10 9 K              
30 Phạm Quốc  Trung 7 7 7 8 10 9 K              
31 Nguyễn Hải  7 7 7 7 10 8 K              
32 Bùi Thị Vy 7 8 8 7 10 8 K              
33 Nguyễn Hoàng Như Ý 9 9 9 9 10 9 G              
34 Trương Thị Thu Yên 8 8 8 8 10 9 K              
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  5B NĂM HỌC : 2012- 2013            
TT Họ và tên CKII XL              
Đ V TV T KH S-Đ              
1 Bùi Văn Diệu 8 6 7 6 6 9 TB              
2 Nguyễn Anh  Duy 8 8 8 8 9 9 K              
3 Bùi Thị Tiết Hạnh 7 9 8 7 9 8 K              
4 Nguyễn Hữu  Hậu 7 5 6 6 5 5 TB              
5 Trần Lê  Hoàng 8 9 9 8 10 9 K              
6 Nguyễn Minh Huân 10 9 10 9 10 9 G              
7 Nguyễn Châu Kiệt 9 8 9 9 10 9 G              
8 Huỳnh Thị  Lệ 8 7 8 9 10 9 K              
9 Lê Quang Mến 8 8 8 8 9 9 K              
10 Lê Thị Diễm My 10 10 10 9 10 10 G              
11 Bùi Thị Nhật Nguyên 9 7 8 9 9 9 K              
12 Lê Thị Thanh Nhàn 7 8 8 5 7 7 TB              
13 Ngô Thị Dung Nhi 10 10 10 9 10 9 G              
14 Huỳnh Thị Nữ Nhi 8 9 9 7 9 9 K              
15 Phan Văn Nhớ 7 4 6 6 9 7 TB              
16 Nguyễn Thị Ngọc Như 9 9 9 9 10 10 G              
17 Nguyễn Thị Thanh Như 8 8 8 9 10 9 K              
18 Châu Ngọc Anh Phong 8 2 5 5 8 8 TB              
19 Châu Ngọc Anh Phú 7 5 6 6 6 9 TB              
20 Phạm Trúc Quỳnh 10 10 10 9 10 10 G              
21 Lê Tấn Nhất Sinh 7 6 7 5 7 9 TB              
22 Phan Văn Sự 6 5 6 5 8 5 TB              
23 Lương Đỗ Thanh Sỹ 8 7 8 8 10 9 K              
24 Bùi Thị  Thuận 7 7 7 6 9 9 TB              
25 Dương Thị  Thương 10 9 10 9 10 10 G              
26 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 7 8 8 5 9 9 TB              
27 Lương Trần Tiến 7 5 6 9 9 7 TB              
28 Chung Quý Toàn 7 7 7 7 9 8 K              
29 Phạm Thị Nguyên  Trang 7 9 8 5 10 9 TB              
30 Nguyễn Thị Thanh Trang 6 5 6 5 7 7 TB              
31 Ngô Văn  Tuấn 7 7 7 7 6 9 TB              
32 Cao Văn  Tùng 7 5 6 5 5 9 TB              
33 Đặng Thị Thu  Tưởng 5 5 5 5 5 5 TB              
34 Đặng Thị Kiều Vi 10 9 10 8 10 10 K              
35 Lê Tấn Nhất Vương 8 6 7 8 7 9 K              
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  4A  - NĂM HỌC : 2012- 2013            
TT Họ và tên CKII XL              
Đ V TV T KH S-Đ              
1 Nguyễn Thanh  Bình 8 8 8 7 9 9 K              
2 Lê Thị Hồng Dang 7 8 8 8 8 6 TB              
3 Nguyễn Sang Đào 7 8 8 6 7 5 TB              
4 Ngô Nguyên  Đạt 8 8 8 8 8 7 K              
5 Trần Phú Đạt 5 5 5 6 5 5 TB              
6 Đào Nguyễn Thành Đạt 5 7 6 5 7 5 TB              
7 Trần Thị  Diệp 7 8 8 8 9 7 K              
8 Trần Minh Đức 6 6 6 5 5 5 TB              
9 Bùi Ngọc Hải 8 7 8 8 9 8 K              
10 Lê Quang Hiệp 9 8 9 9 8 5 TB              
11 Nguyễn Văn  Huy 7 8 8 9 10 9 K              
12 Lương Thị Thuý Kiều 9 9 9 9 9 5 TB              
13 Nguyễn Đức  Lợi 5 5 5 5 5 5 TB              
14 Lê Tiến Nhật  Minh 9 9 9 9 9 9 G              
15 Nguyễn Đỗ Hoàng Nam 7 8 8 7 8 9 K              
16 Nguyễn Thị Kim Nga 7 9 8 9 7 6 TB              
17 Lê Tiến Minh  Nhật 8 7 8 8 9 8 K              
18 Đỗ Thị Ái Nhi 8 7 8 9 9 5 TB              
19 Đỗ Thị Lan Nhi 9 8 9 9 9 10 G              
20 Đỗ Hoàng Phi 6 5 6 7 5 5 TB              
21 Võ Minh Quyên 9 9 9 9 10 10 G              
22 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh 8 9 9 7 10 10 K              
23 Trần Văn  Sang 7 9 8 8 10 8 K              
24 Nguyễn Vi  Sang 7 7 7 5 7 5 TB              
25 Lê Tiến Nhật  Tân 9 9 9 9 10 10 G              
26 Đặng Minh  Tánh 7 4 6 7 5 5 TB              
27 Nguyễn Văn  Tiến 6 3 5 5 5 5 TB              
28 Lê Nguyễn Minh Toàn 9 8 9 9 9 8 K              
29 Hoàng Ngọc Bảo Trân 10 9 10 9 10 9 G              
30 Trần Phước  Triều 6 6 6 6 5 5 TB              
31 Phan Văn  Trung 6 5 6 6 5 5 TB              
32 Nguyễn Hoàng Ánh Tuyết 9 8 9 9 10 8 K              
33 Trần Nguyễn Quang Vinh 9 8 9 9 10 8 K              
34 Châu Thị Mỹ  Yên 9 9 9 8 9 8 K              
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  4B  - NĂM HỌC : 2012- 2013            
TT Họ và tên CKII XL              
Đ V TV T KH S-Đ              
1 Huỳnh Văn Chí Bình 5 5 5 5 6 5 TB              
2 Lê Quang  Đông 6 3 5 6 7 5 TB              
3 Nguyễn Anh  Dưỡng 6 5 6 6 8 6 TB              
4 Ngô Thị Kim Hoa 6 5 6 6 8 5 TB              
5 Đặng Văn Hoà 5 5 5 6 6 5 TB              
6 Trần Thị  Hương 6 9 8 7 10 9 K              
7 Lê Quốc Huy 7 8 8 9 9 6 TB              
8 Trần Thị Cẩm Lệ 9 9 9 10 10 9 G              
9 Ngô Thị Cẩm Linh 5 5 5 5 7 5 TB              
10 Bùi Tấn Lợi 4 5 5 5 6 5 TB              
11 Phan Thị  Mận 8 9 9 9 9 10 G              
12 Phạm Thị  Mến 8 7 8 8 10 8 K              
13 Phạm Thị Ly  Na 8 6 7 8 10 10 K              
14 Nguyễn Thị  Ngân 7 8 8 7 10 7 K              
15 Phạm Thị  Nhàn 9 8 9 10 9 9 G              
16 Phạm Quỳnh Nhi 8 6 7 9 8 8 K              
17 Nguyễn Yến  Nhi 8 9 9 6 9 9 TB              
18 Đinh Thị Quỳnh Như 7 6 7 6 7 6 TB              
19 Lê Thị Cẩm  Nhung 7 8 8 8 9 10 K              
20 Nguyễn Thị Hồng Nhung 9 9 9 10 10 10 G              
21 Bùi Thị  Nhung 9 7 8 8 9 9 K              
22 Võ Kim  Oanh 9 9 9 9 10 10 G              
23 Phan Nguyễn Đình Phúc 6 4 5 8 9 6 TB              
24 Phan Văn Sinh 10 9 10 10 9 10 G              
25 Lê Thị Hoà Tâm 7 5 6 7 8 7 TB              
26 Lê Tấn Tây 6 9 8 6 9 5 TB              
27 Nguyễn Việt  Thắng 9 8 9 10 10 9 G              
28 Phan Thanh Tiền 5 6 6 7 9 7 TB              
29 Lương Quốc  Toàn 6 8 7 10 10 9 K              
30 Đặng Thị Hồng Trang 7 8 8 8 10 10 K              
31 Bùi Thị  Trinh 5 5 5 5 8 5 TB              
32 Nguyễn Lê Quốc Việt 8 6 7 9 9 5 TB              
33 Lê Tấn Vỹ 7 3 5 6 9 7 TB              
34 Châu Thị Như Ý 8 9 9 8 10 10 K              
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  3A-  NĂM HỌC : 2012- 2013                            
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Nguyễn Hoài Nhân Ái 9 8 9 9 G                  
2 Lê Nguyễn Kim  Chi 8 9 9 7 K                  
3 Nguyễn Đình Chiến 7 7 7 9 K                  
4 Nguyễn Thành  Công 10 9 10 9 G                  
5 Trần Duy Đông 6 7 7 5 TB                  
6 Nguyễn Huỳnh Trà Giang 8 9 9 9 G                  
7 Phan Văn Hiếu 7 3 5 6 TB                  
8 Lê Quốc Hội 8 7 8 8 K                  
9 Nguyễn Thị Kiều Huệ 8 8 8 8 K                  
10 Tăng Thị Thu Huyền 9 9 9 9 G                  
11 Đặng Thị Thanh Kiều 9 9 9 10 G                  
12 Phan Thanh Lực 7 9 8 5 TB                  
13 Nguyễn Xuân  Minh 8 4 6 8 TB                  
14 Võ Thị Như Mỹ 8 10 9 8 K                  
15 Phan Văn Nghĩa 9 8 9 5 TB                  
16 Dương Văn Chung 9 6 8 5 TB                  
17 Lê Duy  Nguyên 9 10 10 10 G                  
18 Lê Văn  Nguyên 8 3 6 7 TB                  
19 Nguyễn Ngọc  Nhân 7 5 6 6 TB                  
20 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 8 4 6 8 TB                  
21 Lê Đặng Hải Phục 9 7 8 8 K                  
22 Nguyễn Thị Huyền Sương 8 9 9 9 G                  
23 Đặng Hoàng Tây 9 7 8 9 K                  
24 Nguyễn Thanh Thịnh 10 6 8 6 TB                  
25 Lê Phúc  Thọ 7 3 5 6 TB                  
26 Phan Vũ Đoan Thục 10 10 10 10 G                  
27 Lê Thị Hoài  Thương 10 8 9 9 G                  
28 Dương Văn Thuỷ 7 6 7 5 TB                  
29 Nguyễn Văn  Tiên 7 5 6 6 TB                  
30 Nguyễn Vũ Hồng Trân 8 6 7 8 K                  
31 Nguyễn Văn  Trung 7 3 5 5 TB                  
32 Đinh Quang  Tuấn 9 10 10 10 G                  
33 Huỳnh Văn  Tuấn 6 6 6 7 TB                  
34 Huỳnh Thị Nhật Tuyền 9 10 10 9 G                  
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  3B-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Vũ Văn           Nghĩa 8 2 5 7 TB                  
2 Trương Công Danh 6 4 5 7 TB                  
3 Vũ Văn Đô 8 7 8 6 TB                  
4 Cao Văn Dũng 8 4 6 6 TB                  
5 Bùi Thanh Dươmg 6 5 6 7 TB                  
6 Hồ Ngọc Duy 8 4 6 7 TB                  
7 Trương Đông Gôn 6 7 7 5 TB                  
8 Ngô Thị Hồng 8 6 7 9 K                  
9 Nguyễn Quốc Hùng 9 6 8 9 K                  
10 Nguyễn Thị Liễu 9 9 9 8 K                  
11 Bùi Văn Lời 6 4 5 5 TB                  
12 Phạm Thị Cát Mẫn 7 7 7 6 TB                  
13 Bùi  Nam 7 4 6 6 TB                  
14 Phạm Đình Nghĩa 10 6 8 8 K                  
15 Lê Thị  Nhựt 9 9 9 8 K                  
16 Nguyễn Hữu  Phước 9 9 9 9 G                  
17 Dương Phú Quốc 7 5 6 5 TB                  
18 Huỳnh Văn Sang 7 5 6 7 TB                  
19 Bùi Ngọc Xuân Tâm 9 8 9 8 K                  
20 Châu Thị Minh Thái 8 9 9 9 G                  
21 Lê Tấn Thống 9 8 9 8 K                  
22 Cao Thị  Thương 6 3 5 5 TB                  
23 Nguyễn Thị Thanh Thuý 8 4 6 5 TB                  
24 Phan Thị Thanh Thuý 8 9 9 9 G                  
25 Nguyễn Thị Xuân Thuỳ 7 4 6 5 TB                  
26 Bùi Thị Thu  Thuỷ 8 8 8 8 K                  
27 Nguyễn Thị Thu  Thuỷ 7 4 6 5 TB                  
28 Đặng Thị Như Thuỵ 7 3 5 5 TB                  
29 Phan Thuỳ Trâm 7 6 7 7 K                  
30 Phan Thanh Trung 7 4 6 6 TB                  
31 Nguyễn Tuấn 6 3 5 5 TB                  
32 Lê Duy  Tuấn 7 3 5 5 TB                  
33 Tăng Văn Vương 9 4 7 8 K                  
34 Lê Thị  Vỹ 7 5 6 6 TB                  
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  2A-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Lê Quang  Ân 7 2 5 8 TB                  
2 Nguyễn Minh  Công 10 7 9 9 G                  
3 Huỳnh Đức 8 6 7 9 K                  
4 Nguyễn Hoàng Phương  Dung 10 7 9 9 G                  
5 Đinh Thị Lê  Hiền 10 8 9 9 G                  
6 Nguyễn Bùi Trung Kiên 5 7 6 8 TB                  
7 Nguyễn Thị Diệu Linh 10 7 9 9 G                  
8 Trương Thanh  Long 9 2 6 8 TB                  
9 Nguyễn Thị Cẩm  Ly 8 3 6 6 TB                  
10 Nguyễn Thị Kiều My 10 7 9 9 G                  
11 Đặng Văn  Nam 10 9 10 8 K                  
12 Bùi Xuân  Nguyên 10 6 8 9 K                  
13 Phạm Thị Nguyên 8 6 7 8 K                  
14 Phan Duy Nhật 6 7 7 8 K                  
15 Nguyễn Thị Linh Nhi 10 8 9 9 G                  
16 Châu Thị Huỳnh Như 7 5 6 8 TB                  
17 Đặng Hoàng Như 7 7 7 9 K                  
18 Đỗ Thị Quỳnh Như 10 10 10 10 G                  
19 Phạm Thị Minh Như 10 8 9 9 G                  
20 Huỳnh Lưu  Phúc 7 5 6 8 TB                  
21 Nguyễn Xuân  Phương 10 9 10 9 G                  
22 Nguyễn Thị Tú Quyên 9 2 6 8 TB                  
23 Phạm Văn  Tây 7 9 8 9 K                  
24 Lê Thị Châu Thương 6 6 6 6 TB                  
25 Bùi Thị Ngọc Thuỳ 10 8 9 9 G                  
26 Nguyễn Văn Tín 7 7 7 7 K                  
27 Phạm Thị Phương  Tình 7 6 7 9 K                  
28 Cao Thị Kiều Trang 8 7 8 6 TB                  
29 Hồ Phạm Thảo Vy 10 8 9 10 G                  
30 Châu Ngọc Xa 8 4 6 6 TB                  
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  2B-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
                                 
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Nguyễn Vũ Thành An 9 10 10 9 G                  
2 Phạm Quốc  Công 9 7 8 9 K                  
3 Ngô Hào Quang Đạt 8 4 6 8 TB                  
4 Nguyễn Thị Huyền Diệu 9 9 9 9 G                  
5 Bùi Thị Ngọc Dung 10 9 10 10 G                  
6 Nguyễn Văn Dũng 6 1 3 6 Y                  
7 Lê Văn Hoà 8 7 8 8 K                  
8 Nguyễn Bảo Hưng 7 8 8 8 K                  
9 Nguyễn Quang Huy 7 8 8 9 K                  
10 Nguyễn Gia Khánh 9 10 10 9 G                  
11 Nguyễn Tuấn Kiệt 9 8 9 9 G                  
12 Nguyễn Thị Tường Lộc 6 4 5 7 TB                  
13 Phạm Thị Ly  My 8 7 8 7 K                  
14 Đặng Thị Thuỳ Mỹ 7 6 7 8 K                  
15 Trần Văn Nam 9 10 10 9 G                  
16 Trần Xuân  Ngữ 8 9 9 8 K                  
17 Nguyễn Thị Ái Như 9 9 9 9 G                  
18 Trần Nguyễn Kiều Oanh 9 8 9 9 G                  
19 Ngô Duy  Sang 6 4 5 5 TB                  
20 Phạm Thị Mai Thi 9 9 9 9 G                  
21 Huỳnh Ngọc Bảo Thư 9 10 10 9 G                  
22 Trần Minh  Thuận 10 10 10 10 G                  
23 Dương Anh Tiến 6 4 5 7 TB                  
24 Lương Duy Tình 10 10 10 9 G                  
25 Châu Thị Lệ  Trâm 7 5 6 6 TB                  
26 Ngô Thị Ngọc Trâm 9 10 10 9 G                  
27 Ngô Ngọc Trung 6 8 7 5 TB                  
28 Bùi Ngọc Minh Vương 7 5 6 9 TB                  
                                 
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  2C-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
                                 
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Võ Thành An 10 3 7 9 K                  
2 Bùi Thị Lan Anh 10 10 10 9 G                  
3 Lê Thị Kim Chi 10 9 10 9 G                  
4 Bùi Thị Duyên 10 7 9 7 K                  
5 Trần Hoàng Thảo Duyên 9 7 8 9 K                  
6 Nguyễn Châu Hiếu 10 7 9 8 K                  
7 Trần Quang Hưng 4 7 6 6 TB                  
8 Lê Thị Xuân  Hương 6 5 6 8 TB                  
9 Trần Vân Khuyến 10 9 10 9 G                  
10 Nguyễn Thị Lộc 9 6 8 6 TB                  
11 Nguyễn Thị Kim Ngân 8 7 8 9 K                  
12 Nguyễn Anh  Nhã 8 6 7 8 K                  
13 Lê Thị Hoà Nhân 7 5 6 7 TB                  
14 Bùi Thị Yến Nhi 10 10 10 8 K                  
15 Nguyễn Thị Yến Nhi 9 9 9 8 K                  
16 Trần Lê Quỳnh Như 9 10 10 9 G                  
17 Lê Thị Mỹ Như 8 10 9 9 G                  
18 Châu Ngọc Phát 7 6 7 8 K                  
19 Châu Ngọc Tài 9 2 6 8 TB                  
20 Dương Văn  Thắng 7 5 6 7 TB                  
21 Chung Quí Thắng 7 10 9 9 G                  
22 Huỳnh Đức Thịnh 6 5 6 8 TB                  
23 Ngô Văn  Thuận 9 8 9 9 G                  
24 Lê Thị Thanh Thuý 9 6 8 8 K                  
25 Đặng Thị Thuỷ Tiên 7 5 6 9 TB                  
26 Nguyễn Di 6 2 4 8 Y                  
27 Lê Thị Thuý Vi 7 8 8 7 K                  
28 Huỳnh Thị Tường Vy 9 8 9 9 G                  
29 Nguyễn Thành Vỹ 10 8 9 9 G                  
30 Châu Thị Thanh  Yên 5 7 6 8 TB                  
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  1A-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
                             
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Bùi Thị Thanh Giang 10 10 10 7 K                  
2 Phạm Phú  Hậu 9 9 9 7 K                  
3 Nguyễn Hào  Hiệp 10 10 10 9 G                  
4 Trần Gia  Huy 6 6 6 5 TB                  
5 Võ Văn Huy 8 8 8 8 K                  
6 Trần Ngọc Như  Huyền 10 9 10 10 G                  
7 Nguyễn Thị Kim  Huyền 10 8 9 7 K                  
8 Lê Thị Diệu  Lâm 10 10 10 10 G                  
9 Trần Thị Mỹ  Lệ 6 6 6 6 TB                  
10 Bùi Tấn  Lộc 1 1 1 1 Y                  
11 Kiều Ngọc Nam 10 8 9 9 G                  
12 Đặng Ngọc Thanh Ngân 10 10 10 10 G                  
13 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 3 5 4 3 Y                  
14 Lê Võ Trúc Ny 10 10 10 9 G                  
15 Lê Tấn  Phong 9 7 8 9 K                  
16 Đặng Nguyễn Hoàng  Phúc 8 8 8 7 K                  
17 Huỳnh Văn  Phúc 10 8 9 10 G                  
18 Chung Quí  Tài 9 7 8 9 K                  
19 Phạm Văn  Thành 10 9 10 10 G                  
20 Lê Anh  Thức 8 8 8 7 K                  
21 Nguyễn Quốc              Tiến 8 7 8 5 TB                  
22 Ngô Đặng Thuỳ  Trâm 10 9 10 10 G                  
23 Lê Thị Mỹ Trinh 9 9 9 7 K                  
24 Nguyễn Thị  Tương 10 9 10 8 K                  
25 Đoàn Thị Như  Tuyết 10 9 10 8 K                  
26 Trương Thị Ánh Tuyết 9 10 10 10 G                  
27 Lê Tấn  10 9 10 10 G                  
                                 
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  1B-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
                                 
                             
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Nguyễn Lê Minh Ánh 7 8 8 9 K                  
2 Kiều Phương  Bảo 6 7 7 7 K                  
3 Huỳnh Thị Thanh Chi 10 10 10 10 G                  
4 Phạm Văn  Hiền 9 6 8 10 K                  
5 Huỳnh Gia Huy 9 8 9 10 G                  
6 Trương Thị Hương Ly 8 9 9 9 G                  
7 Võ Thị Ni Na 9 8 9 9 G                  
8 Đỗ Thị Ánh Nguyệt 9 9 9 10 G                  
9 Nguyễn Văn  Nhân 9 5 7 9 K                  
10 Bùi Thị Quỳnh Như 9 9 9 9 G                  
11 Phan Thị Quỳnh Như 9 9 9 9 G                  
12 Châu Thị Ngọc Nữ 9 8 9 9 G                  
13 Châu Ngọc Quốc 6 5 6 5 TB                  
14 Đinh Thị Như Quỳnh 9 9 9 9 G                  
15 Nguyễn Văn  Tài 9 5 7 9 K                  
16 Phạm Ngọc Thanh Thảo 8 6 7 8 K                  
17 Bùi Thị  Thảo 10 7 9 8 K                  
18 Lê Thanh  Tín 9 8 9 8 K                  
19 Nguyễn Thanh Tỉnh 8 6 7 7 K                  
20 Lê Thị Trang 10 8 9 9 G                  
21 Bùi Thị Huyền  Trang 7 7 7 9 K                  
22 Phạm Tố Trinh 10 6 8 9 K                  
23 Bùi Ngọc Lê  Uyên 10 9 10 10 G                  
24 Nguyễn Ngọc  9 9 9 8 K                  
25 Lê Xuân  Vỹ 9 9 9 8 K                  
26 Huỳnh Thị  Yên 8 7 8 7 K                  
                                 
                KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI NĂM      
               LỚP :  1C-  NĂM HỌC : 2012- 2013            
                             
TT Họ và tên CKII XL                  
Đ V TV T                  
1 Phạm Hoàn  Ân 7 8 8 9 K                  
2 Nguyễn Nhật  Bình 8 8 8 7 K                  
3 Đặng Hương Giang 9 9 9 10 G                  
4 Võ Thị Thanh Hằng 10 9 10 9 G                  
5 Vũ Nhất Huy 10 9 10 9 G                  
6 Trương Thị Thuỳ Lanh 8 8 8 6 TB                  
7 Lê Ngọc  Lợi 7 6 7 6 TB                  
8 Nguyễn Thị Ánh Ly 7 6 7 8 K                  
9 Võ Huỳnh Ngọc Nghĩa 9 8 9 9 G                  
10 Lê Tự Hoài Nhi 5 7 6 8 TB                  
11 Huỳnh Xuân  Phải 7 5 6 7 TB                  
12 Lê Quốc Sách 7 7 7 8 K                  
13 Nguyễn Thị Thanh Tâm 9 7 8 10 K                  
14 Ngô Nguyễn Thu Thịnh 10 8 9 8 K                  
15 Trần Viết Thống 8 9 9 9 G                  
16 Trương Thị Anh Thư 10 9 10 9 G                  
17 Bùi Ngọc  Thuận 8 8 8 9 K                  
18 Bùi Thị Thu Thuý 3 7 5 5 TB                  
19 Ngô Thị Thu  Thuỷ 8 9 9 6 TB                  
20 Nguyễn Trịnh Thuỷ Tiên 8 8 8 9 K                  
21 Huỳnh Thị Thanh Tiền 9 8 9 8 K                  
22 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10 8 9 8 K                  
23 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 8 10 9 9 G                  
24 Phạm Phước  10 8 9 8 K                  
25 Lương Chí  Vỹ 7 6 7 8 K                  
26 Bùi Thị Thanh Ý 9 9 9 10 G                  
27 Nguyễn Thị  Yên 6 6 6 6 TB                  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Điều hành công việc


Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website Trường TH Nguyễn Trường Tộ

Đẹp

Nhiều chức năng

Bình thường.

Xấu.

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 10218

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 188291

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1151434


Tin tức giáo dục
https://truonghoc.edu.vn/
truonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online

Công ty Phú Bình Pro
thiết kế web tại Quảng Nam